Vše o dražbách

Úvod Informace Vše o dražbách


Chcete se o dražbách dozvědět více?

Láká vás, že byste zkusili dražbu, ale máte plno otázek? Rádi se s vámi podělíme o naše zkušenosti. Budou se vám hodit, ať už plánujete, že se dražby zúčastníte v roli dražitele nebo zkoušíte svůj majetek prodat.

Průvodce dražební vyhláškou
Máte vybráno a chcete se přihlásit do dražby? Určitě si nejdřív pozorně přečtěte dražební vyhlášku. Dozvíte se z ní ty nejdůležitější informace. (Například takové věcné břemeno na dožití by vás pak u nového domu mohlo nepříjemně překvapit.)

Dražební vyhláška a zákon
Dražební vyhlášku najdete u každé dražby. Je to povinný dokument, jehož náležitosti upravuje zákon o veřejných dražbách 26/2000 Sb. Zjistíte z ní všechny důležité informace o draženém předmětu, jeho ceně a také informace o konání dražby.

Předtím, než se pustíte do dražby, určitě si pečlivě projděte všechny její body. Nejen, že se tu dozvíte, co přesně a za jakých podmínek vydražíte, ale také v jaké lhůtě musíte doplatit cenu dosaženou vydražením.

Co je obsahem dražební vyhlášky ?

Informace o typu dražby
V dražební vyhlášce musí být uvedeno, jestli se jedná o dražbu dobrovolnou nebo nedobrovolnou. V případě, že se jedná o dražbu opakovanou, musí to zde být také uvedeno.

Dražebník
Označení dražebníka (název, IČ, sídlo).

Předmět dražby
Tomuto bodu věnujte obzvlášť velkou pozornost. Dražený předmět tu musí být přesně označen a popsán a také by mělo být uvedeno jeho případné příslušenství.

Popis stavu předmětu dražby
Z popisu stavu předmětu se dozvíte další užitečné informace, které vám mohou pomoci v rozhodování, ale například také informace o tom, že se jedná o kulturní památku apod.

Omezení na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu
Určitě by vás měla zajímat práva a závazky, která na předmětu mohou váznout. U nemovitostí to mohou být například zástavní práva, nájemní práva, věcná břemena a služebnosti. O některých z nich se kromě dražební vyhlášky dozvíte také z katastru nemovitostí www.cuzk.cz

Odhad ceny předmětu dražby
Odhad obvyklé ceny musí zahrnovat i ocenění vad, které na vydražitele přecházejí a v případě nemovitostí musí být proveden soudním znalcem. Odhad ceny také nesmí být starší 6 měsíců k datu dražby.

Prohlídka předmětu dražby
Nezbytné informace o termínu a místě, kde si můžete dražený předmět osobně prohlédnout. Je to datum a časové rozmezí a další organizační informace.

Konání dražby
Zásadní jsou údaje o konání dražby samotné. Najdete tu místo, datum a také přesný čas zahájení dražby.

Podání v dražbě
Určitě vás budou zajímat informace o výši nejnižšího podání a minimálního příhozu.

Dražební jistota
V případě, že je vyžadována dražební jistota, najdete tu údaje pro její složení, a to způsob, lhůta, výše, číslo účtu nebo adresa místa, kde má být složena. Dále informace o tom, co slouží jako doklad o jejím složení, zda je akceptovaná platba platební kartou nebo šekem. Uvádí se také informace o jejím vrácení.

Cena dosažená vydražením
Specifikace způsobu úhrady ceny dosažené vydražením a také lhůtu pro její uhrazení (u ceny dosažené vydražením přesahující 500 000 Kč).

Informace o odměně dražebníka
Specifikace výše odměny a její splatnosti vybírané od vydražitele nebo způsob jejího určení.

Předání předmětu dražby a přechod nebezpečí škody
Upřesnění podmínek předání vydraženého předmětu vydražiteli.

POZOR! Nepřehlédněte důležitá upozornění
Můžete narazit na oznámení, že informace o draženém předmětu jsou v dražební vyhlášce uvedené pouze na základě dostupných informací. To se týká hlavně popisu stavu předmětu dražby a závazků váznoucích na předmětu dražby. Dále se můžete setkat s upozorněním, že navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby nebo odpovídá za případné vady pouze v rozsahu uvedeném v dražební vyhlášce.

Všechny údaje by měly být jasné a srozumitelné. Pokud se vám něco nezdá, vždy raději kontaktujte dražebníka.

Zde si můžete také přečíst námi publikované články na téma dražby.Copyright © 2023,