Jsme otevřená firma

Úvod Informace Jsme otevřená firma


Akciová společnost CREDO REAL GROUP je držitelem koncesí na provádění veřejných dražeb dobrovolných a nedobrovolných. Základní kapitál akciové společnosti je 5.000.000,- Kč a je pojištěna k odpovědnosti podnikatele na částku 42.000.000,- Kč. Společnost je řádným členem České asociace dražebníků.

Čím se zabýváme?

Jsme obchodní společnost zabývající se službami v oblasti realitního trhu, developmentem, komerční bezpečnosti a realizací veřejných dražeb. Specializujeme se zejména na dražby, kdy je navrhovatelem insolvenční správce, ale také na nedobrovolné dražby, které navrhuje zástavní věřitel. Naším cílem je zvýšení důvěryhodnosti dražby jako transparentního způsobu prodeje, z tohoto důvodu dražíme elektronicky. Všichni účastníci pak mohou sledovat jednotlivé příhozy a celý vývoj dražby od začátku do konce.

Naše auditované výsledky:

Auditované ekonomické výsledky za každý kalendářní rok pravidelně zveřejňujeme ve Sbírce listin vedené Krajskm soudem v Brně.

Skupina našich firem:

CREDO REAL GROUP a.s. je akciová společnost, která zastřešuje vlastnické struktury svých 100% vlastněných společností:

CREDO REAL s.r.o.
CREDO CONSULTING, s.r.o.
IMMO CORP s.r.o.
CREDOTEC s.r.o.

Zákony a kontrolní orgány 
Naše podnikání se řídí zákony a vnitřními pravidly. Zde najdete jejich přehled a také přehled úřadů, které jsou oprávněné kontrolovat naši činnost:

Zákon 26/2000 Sb. zákon o veřejných dražbách
Základní pravidla pro činnost dražebníka – Dražební řád
Dohled nad dražebníky vykonává Ministerstvo pro místí rozvoj
Nákup a prodej nemovitostí
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Dohled nad realitní činností vykonává: Odbor živnostenský a občanskoprávních agend
Česká obchodní inspekce
Plníme nařízení EU Směrnice č. 2016/679 Ochrana osobních údajů GDPR, kdy dohled vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Dále jsme dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“) osobou povinnou pro hlášení podezřelých obchodů Finančně analytickému úřadu.

Kontakty a další údaje:

CREDO REAL GROUP a.s., IČ 24198005, DIČ CZ24198005, adresa sídla společnosti: Luční 375/3, 664 48 Moravany, Česká republika. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7028

Datová schránka: m7u79ck

Telefon: +420 722 455 455, +420 549 250 248

e-mail: drazby@credoreal.cz 

Ceník služeb dražebníka - k dispozici zde

Zde je k dispozici dokument - Úplné znění stanov společnosti.

 


Copyright © 2024,