https://www.traditionrolex.com/42 security services
https://www.traditionrolex.com/42

Služby komerční bezpečnosti

CRGSlužby komerční bezpečnosti


POSKYTUEJEME BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY

 „Bezpečnost chápeme v souvislostech“

 

Poskytujeme komplexní bezpečnostní služby a odborné poradenství v oblasti komerční bezpečnosti. Mezi námi poskytované služby patří například:

V rámci bezpečnostního poradenství, po provedené analýze, navrhujeme efektivní řešení vzniklých situací nebo potencionálních hrozeb a dalších různých individuálních potřeb a požadavků klienta. Díky partnerské síti působíme také v zahraničí, a proto můžeme našim klientům poskytovat vybrané bezpečnostní služby i v dalších zemích.

 

+ ZÁKLADNÍ PRINCIPY NAŠÍ ČINNOSTI

 • komplexní a ekonomický přístup k bezpečnosti
 • princip právní a normativní shody
 • vysoká profesní a odborná úroveň
 • diskrétnost, loajálnost a ochrana informací zákazníka
 • nezávislost

Služby a produkty, které svým zákazníkům poskytujeme, jsou postaveny na vysoké úrovni odborných znalostí a profesionalitě. Dále jsou rozvíjeny na vzájemné důvěře, odpovědnosti a důsledné ochraně poskytnutých informací. Bezpečnostní systém implementujeme podle potřeb klienta, a to v optimalizovaném komplexním rozsahu nebo v rámci specializovaného bezpečnostního subsystému či jeho specifické části.

 

Zpravidla implementaci bezpečnostního systému provádíme následujícími kroky:

 • Analýza chráněných aktiv a rizik
 • Vypracování bezpečnostní politiky
 • Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí
 • Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů
 • Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému

Postupy implementace jednotlivých produktů a služeb jsou certifikovány podle odborných norem a norem ISO. Dále jsou zdokonalovány na základě zkušeností a analýz z bezpečnostních incidentů a odstraňování jejich následků.

U každého potenciálního zákazníka je vždy primární otázkou, jakým způsobem je ochrana osob, majetku a informací organizována a zajištěna. Je zcela na místě položit si základní otázky:

 • Splňujeme v oblasti bezpečnosti vůbec požadavky vyplývající z právních norem?
 • Řídíme se při zajišťování bezpečnosti odbornými technickými normami?
 • Byl náš bezpečnostní systém vytvořen na základě analýzy rizik?
 • Je analýza rizik aktuální?
 • Má naše firma bezpečnostní politiku, která je pravidelně aktualizována?
 • Jaké je skutečné postavení bezpečnostního managementu či bezpečnostního manažera v organizační struktuře?
 • Je účinnost bezpečnostního systému ověřována auditní a kontrolní činností?
 • Máme pro oblast bezpečnostního a krizového řízení samostatný rozpočet?
 • Víme kolik nás bezpečnost stojí a uvědomujeme si kolik nás může skutečně stát její absence?
 • Je hodnocení bezpečnosti součástí porad vedení (managementu) firmy?

 

Na výše uvedené otázky odpoví provedená analýza, která může být zaměřena komplexně na celou oblast security a safety nebo její dílčí části. Její provedení ověří reálné parametry Vašeho bezpečnostního systému a podpoří optimalizaci nákladů na jeho provoz.

Pokud bezpečnostní systém nemáte a teprve jej plánujete budovat nebo jej máte zastaralý a plánujete jeho rekonstrukci, pro­vedeme některou z forem bezpečnostních analýz a následné projektování bezpečnostních opatření.

 

+ ODBORNÉ BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ

Zcela běžnou součástí manažerského způsobu řízení organizací je využití poradenských firem. Nabízíme poradenství v oblasti komplexní bezpečnosti a také odborné poradenství v oblasti zahraničního obchodu.

Díky komplexnosti námi poskytovaných služeb v oblasti bezpečnosti je oblast poradenství zaměřena nejen pro koncové zakázky, ale například i pro firmy zajišťující facility management.

V rámci poskytování služeb v oblasti bezpečnostního poradenství zajišťujeme:

 • zpracování komplexní bezpečnostní politiky organizace
 • návrh bezpečnostního systému
 • zpracování bezpečnostních analýz a projektů
 • aplikace systému ochrany utajovaných informací, včetně zpracování veškerých dokumentů požadovaných zákonem č. 412/2005 Sb. a prováděcími vyhláškami NBÚ
 • zpracování návrhu systému technického zabezpečení objektu (varianty řešení, technologie, náklady)
 • audit bezpečnostního systému organizace nebo jeho části
 • audit ochrany utajovaných informací
 • audit ochrany osobních údajů
 • bezpečnostní audit nebo kontrola kvality výkonu strážní služby, periodické kontroly výkonu strážní služby
 • audit bezpečnosti informačního systému a služby v oblasti bezpečnosti informačního systému
 • bezpečnostní vzdělávání a školení
 • posouzení nabídek pro dodávky bezpečnostních technologií a služeb, servisních a dodavatelských smluv
 • převzetí dodávek (díla) od montážních firem zajišťujících instalaci bezpečnostních technologií včetně revize zařízení
 • krizové řízení
 • havarijní plánování
 • zajištění realizace bezpečnostních projektů metodou systémové integrace

 

Zpravidla implementaci bezpečnostního systému provádíme v těchto krocích:

 • Analýza chráněných aktiv a rizik
 • Vypracování bezpečnostní politiky
 • Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí
 • Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů
 • Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému Postupy implementace jednotlivých produktů a služeb jsou certifikovány podle odborných norem a norem ISO. Jsou dále zdokonalovány na základě zkušeností a analýz z bezpečnostních incidentů a odstraňování jejich následků jak v ČR, tak i v zahraničí.

 

U každého potenciálního zákazníka je vždy zásadní otázkou, jakým způsobem je ochrana osob, majetku a informací organizována a zajištěna. Je zcela na místě položit si také základní otázky:

 • Splňujeme v oblasti bezpečnosti vůbec požadavky vyplývající z právních norem?
 • Řídíme se při zajišťování bezpečnosti odbornými technickými normami?
 • Byl náš bezpečnostní systém vlastně vytvořen na základě analýzy rizik?
 • Je analýza rizik aktuální?
 • Má naše firma bezpečnostní politiku, která je pravidelně aktualizována?
 • Jaké je skutečné postavení bezpečnostního managementu či bezpečnostního manažera v organizační struktuře?
 • Je účinnost bezpečnostního systému ověřována auditní a kontrolníčinností?
 • Máme pro oblast bezpečnostního a krizového řízení samostatný rozpočet?
 • Víme kolik nás bezpečnost stojí a uvědomujeme si kolik nás může skutečně stát její absence?
 • Je hodnocení bezpečnosti součástí porad vedení? …na tyto a další možné otázky Vám odpoví bezpečnostní audit.

 

V rámci bezpečnostního poradenství provádíme a zajišťujeme také:

 • Bezpečnostní studie a projekty
 • Analýza chráněných aktiv a rizik
 • Vypracování bezpečnostní politiky
 • Vypracování návrhu bezpečnostního systému a projekce jeho jednotlivých částí
 • Projektové řízení implementace bezpečnostní politiky a jednotlivých dílčích projektů
 • Zajišťování řízení, supervize, realizace, údržba a zdokonalování bezpečnostního systému

Další informace o našich službách a Vaše případné dotazy rádi zodpovíme při osobním jednání. Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Bezpečnostní audit: Žádný bezpečnostní systém se neobejde bez kontrolních mechanizmů, posuzování kvality i účinnosti a následných korekcí bezpečnostních mechanismů. Po provedení bezpečnostního auditu dostává klient ucelenou objektivní analýzu stavu bezpečnostního systému, včetně adekvátních návrhů pro řešení jeho zkvalitnění. Bezpečnostní audit může být zaměřen komplexně na celou oblast security a safety nebo na její dílčí části. Jeho provedením se ověří reálné parametry Vašeho bezpečnostního systému, což následně umožní optimalizaci nákladů na jeho provoz. Pokud bezpečnostní systém nemáte a teprve jej plánujete budovat nebo jej máte zastaralý a plánujete jeho rekonstrukci, zajistíme Vám některou z forem bezpečnostních analýz a následné projektování bezpečnostních opatření.

Optimálním řešením je vždy audit celého bezpečnostního systému avšak podle požadavků klienta, je možné realizovat audity zaměřené na jednotlivé části, jako jsou například:

 • informační bezpečnost
 • technické zabezpečení
 • fyzická ostraha
 • režimová ochrana
 • přeprava finančních hotovostí
 • manipulace s finančními hotovostmi
 • ochrana utajovaných informací
 • ochrana osobních údajů

 

Při návrhu a provozu bezpečnostního systému má audit řadu využití:

 • vstupní audit v rámci analýzy před návrhem bezpečnostního systému
 • audit subsystému ochrany jako součást rizikové analýzy
 • audit bezpečnostního systému jako nástroj ověření funkčnosti bezpečnostních opatření
 • periodický audit jako nástroj ovlivnění kvality bezpečnostních opatření
 • audit jako nástroj kontroly kvality bezpečnostních služeb zajišťovaných dodavatelsky
 • audit jako forma převzetí technického zabezpečení (inspekce instalace EZS, EPS, CCTV, atd.).

 

Na základě provedeného bezpečnostního auditu a projektování bezpečnostních opatření také realizujeme a následně i komplexně zajišťujeme Váš bezpečnostní systém. Mimo komplexní řešení zajistíme také řešení dílčích konzultačních a zpracovatelských služeb v celém spektru ochrany osob, majetku a informací, jako například:

 • ochrana utajovaných informací
 • ochrana osobních údajů
 • IT bezpečnost
 • krizovéřízení a havarijní plánování
 • zpracování studií a projektové dokumentace systému technické ochrany (STO)
 • outsourcing bezpečnostních specializací a funkcí
 • outsourcing správy systému technické ochrany (SSTO)

 

+ DETEKTIVNÍ SLUŽBY A VYŠETŘOVÁNÍ

Svým klientům poskytujeme komplexní detektivní a vyšetřovací služby. Tyto odborné činnosti provádí zkušení profesionálové, vždy s vysokým stupněm diskrétnosti.

Jedná se například o činnosti jako zjišťování skutečností, které mohou sloužit jako důkazní materiál před správním orgánem nebo soudem, hledání majetku a osob, prověřování stavu fyzických nebo právnických osob, zjišťování informacích týkajících se např. jejich majetkových poměrů, vazeb a kontaktů, zjišťování informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, zjišťování protiprávních jednání ohrožující např. obchodní tajemství a další.

Volíme vždy individuální přístup vůči klientovi i k jed­notlivým případům. Již při úvodním posouzení potřeb klienta stanovíme společně s klientem cíl a navrhneme vhodné efektivní metody. Vzhledem ke spektru naší nabídky služeb je možné využít kombinaci služeb i vlastních způsobů, metod a operativně pátracích prostředků pro maximální zvýšení efektivity a rychlosti vyřešení případu.

 

+ PROVĚRKY ZAHRANIČNÍCH FIREM

Jedná se o individuální a specifické bezpečnostní služby v zahraničí. Zde naše společnost využívá svých zahraničních partnerů. Našim klientům jsme schopni efektivně pomoci a nabídnout vybrané služby také mimo území České republiky ve většině zemí světa (země EU, Ruská federace, bývalé státy SSSR /státy SNG/, Čína, Vietnam, Blízký východ, státy a země v Africe atd.).

Pro své daňové výhody jsou využívány tzv. „Daňové ráje“, které jsou v oblasti podnikání poměrně rozšířené. Založení a využívání zahraniční společností je také relativně lehce dostupné. Našim klientům nabízíme prověření zahraničních společností, subjektů a potencionálních obchodních partnerů, nejen z těchto oblastí.

Více informací získáte na dohodnutém osobním jednání s našimi pracovníky. Neváhejte a obraťte se na nás!

 

+ VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ V ZAHRANIČÍ

Pokud chcete začít podnikat na zahraničním trhu nebo rozvíjet nové aktivity, které jsou pro Vás perspektivní, spolu s hledáním nových trhů, budete potřebovat navazovat nové kontakty a hledat vhodné obchodní partnery. Naše společnost nabízí službu Vyhledávání obchodních partnerů, kdy podle specifických potřeb a požadavků klienta vyhledáme konkrétní potencionální partnery v dané zemi nebo oblasti.

Současně můžeme také prověřit konkrétní společnost a následně připravit a dle požadavků klienta také komplexně zajistit úvodní obchodní jednání o možné budoucí spolupráci.

V případě zájmu o tuto službu nás neváhejte kontaktovat.

 

+ BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE

Po důkladné analýze, provedeném bezpečnostním auditu a schváleném návrhu bezpečnostního systému realizujeme kompletní instalace bezpečnostních technologií.

Dodáváme elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), elektrické požární systémy (EPS), sledovací systémy (CCTV), systémy kontroly vstupu (SKV), systémy technické ochrany (STP), různé docházkové/přís­tupové/identi­fikační systémy, domovní telefony a další bezpečnostní a související technologie od renomovaných zahraničních i tuzemských výrobců. Co do rozsahu zabezpečíme objekty jako obchodní centra, logistické areály, průmyslové objekty, administrativní budovy, komerční stavby, parkovací domy, kancelářské prostory, rodinné domy a další objekty dle požadavku klienta. Tyto bezpečnostní systémy můžeme rozšířit i o požární smyčku, do které zapojíme požární detektory tak, aby byla splněna „Vyhláška o požární bezpečnosti staveb“. Tímto způsobem lze splnit požadavky vyhlášky s minimálními náklady. Pokud nemáte instalován EZS a nechcete do něho investovat, jsme schopni dodat, a případně i namontovat, autonomní požární hlásiče, které mají zabudovanou sirénu a jsou napájeny z vestavěné baterie. Výše uvedené systémy můžeme dodat kompletně od návrhu optimální konfigurace systému až po vlastní realizaci, tj. rozvody kabelů, instalaci detektorů, oživení systému, vyřešení vzdálené komunikace se systémem, zasílání alarmových hlášení a připojení na pult centrální ochrany (PCO).

Kamerové systémy – dodáváme komplexní instalace kamerových systémů (CCTV) na klíč. Od návrhu až po realizaci nalezneme pro klienta vždy optimální řešení jak z hlediska technické úrovně tak i ceny. Nabízíme hybridní záznamové systémy a další vybavení jako jsou bezpečnostní digitální DVR atd.

Skryté kamery stacionární i mobilní – návrh, výroba a instalace skrytých kamerových systémů. Pro snímání obrazu se používají miniaturní kamery s dírkovým objektivem, kterým postačí k pohledu otvor o průměru cca 1 mm. Tyto kamery zabudováváme do různých předmětů, které se následně instalují do sledovaného prostoru. Velmi často také kamery instalujeme i do stávajících stavebních konstrukcí. Polohové systémy GPS – zde využíváme různé systémy lokalizace určené pro kontrolu pohybu například osob, automobilů, nákladů či zboží apod.

Ochrana proti odposlechům – čím dál, tím více firem si uvědomuje rizika a hrozby spojené s problematikou ochrany proti odposlechu, a proto se aktuálně ochrana proti odposlechu stala pro mnohé organizace nedílnou součástí zcela běžných bezpečnostních opatření. V oblasti ochrany proti odposlechům využíváme různé technologie jako např. Spektrální analyzátory, širokopásmové přijímače, detektory RF pole, přehledové přijímače, analyzátory telefonních linek, detektory nelineárních přechodů. Dále také generátory šumu, rušičky parazitního vyzařování PC, tzv. „Jammery“ rušičky mobilních telefonů apod. V rámci této specifické oblasti provádíme speciální fyzické kontroly, rádiové kontroly a kontroly nelinearit. V této oblasti také velmi úzce spolupracujeme s renomovanými specialisty.

Poskytujeme servisní a poradenské služby v oblasti bezpečnostních technologií. U objektů s fyzickou ostrahou jde o logické a velmi efektivní propojení fyzické a technické bezpečnosti (jediný subjekt tyto technologie obsluhuje i spravuje). Dochází tak k značnému snížení nákladů při zvýšení efektivity a kvality služeb. Dle ČSN se věnujeme především servisu a revizím u těchto technologií:

 • EZS – zabezpečovací signalizace
 • EKV – přístupové systémy
 • CCTV – kamerové systémy
 • EPS – požární signalizace
 • ER – evakuační rozhlas

V rámci našich služeb provádíme také audity technologií a jejich revize. Šetříme tím investice do přípravy nových technologických řešení, projektů, upgradů a při tom klademe důraz na konkrétní a specifické potřeby klienta. Systémy jsou pak správně dimenzovány, jsou efektivní a finanční prostředky pak nejsou vynakládány zbytečně. Integrační systémy Dokážeme navrhnout a realizovat rozšíření či upgrade stávajících bezpečnostních technologií a služeb a při minimálních investičních nákladech tak využít plně jejich potenciálu.

Projektujeme veškeré bezpečnostní technologie podle konkrétních potřeb klientů včetně detailního nastavení a provázání. Důraz je kladen na efektivní řešení s minimalizací provozních nákladů. Naše systémy jsou navrhovány modulárně s možností rozšiřování. Pozdější zavádění další prvků a tato návaznost pak není spojena s nadměrnými investicemi.

 

+ DETEKTOR LŽI / POLYGRAF

Nabízíme služby vyšetření na detektoru lži – Polygrafu. Jedná se o metodu, která může pomoci zvláště v počátečních operativních fázích vyšetřování, kdy se stanovují a ověřují vyšetřovací verze a stanovuje se směr a postup šetření. S využitím detektoru lži je možné například ověřit pravdivost výpovědi podezřelé osoby či svědka nebo eliminovat nevinné osoby z okruhu podezřelých.

Polygraf (také označován jako detektor lži) je přístroj, který zaznamenává několik fyziologických veličin (například krevní tlak, srdeční puls, dýchání, elektrický odpor kůže, velikost zornice oka apod.), když je člověku kladena série otázek. Při interpretaci výsledků výstupu polygrafu se využívá forenzní analýzy. Polygraf sám o sobě nedokáže sdělit, zda sledovaná/vyšet­řovaná osoba lhala, nebo ne, závěr musí učinit člověk na základě zjištěných údajů.

Test, trvající obvykle tři až šest hodin, provádí mezinárodně certifikovaní specialisté. Ti kladou vyšetřované osobě otázky, jejichž znění vyšetřované osoby znají předem. Za pozitivní se pak považuje taková reakce, která u testovaného člověka proběhne kladně alespoň ve třech z pěti hodnot (puls, krevní tlak, dýchání, odpor kůže, záchvěvy hlasu).

V případě zájmu o využití této služby si sjednejte schůzku s našimi pracovníky. Cena vyšetření 1 osoby je 24.990,–Kč bez DPH.

 

+ PŘIPOJENÍ K PCO

Zajistíme Vám bezpečné připojení Vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS) na pult centrální ochrany (PCO) pomocí telefonního, radiového nebo GSM spojení.

PCO je vybaven dvěma na sobě nezávislými monitorovacími systémy pro příjem telefonických, radiových a GSM signálů ze střežených objektů. Systém ostrahy objektů je sjednáván s každým klientem individuálně.

V rámci této služby můžeme zajistit projekt, instalaci a servis elektronického zabezpečovacího systému EZS pro byty a rodinné domy a rezidence, obchody, banky, restaurace, kanceláře a jiné komerční objekty.

 

Preferujeme individuální přístup ke každému klientovi.

Kvalita práce, vysoká profesionalita, diskrétnost a spolehlivost jsou naší nejlepší reklamou.

Neváhejte se na nás obrátit, po dohodě přijedeme za Vámi konzultovat a řešit jakékoliv požadavky na bezpečnostní nebo detektivní činnosti.

 

 

 Copyright © 2024,
https://www.traditionrolex.com/42