ELEKTRONICKÁ DRAŽBA POZEMKŮ V OBCI RATÍŠKOVICE

Úvod Dražby ELEKTRONICKÁ DRAŽBA POZEMKŮ V OBCI RATÍŠKOVICE

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA POZEMKŮ V OBCI RATÍŠKOVICE

Kraj:  Jihomoravský kraj
Okres:  Hodonín
Do začátku dražby zbývá: 

Pro přihlášení do dražby musíte být přihlášen do svého účtu a také být ověřeným uživatelem.

Nejnižší podání:  48 972 Kč
Odhadní cena:  187 726 Kč
Minimální příhoz:  1 000 Kč
Číslo dražby:  2103141-CRG-AD
Začátek dražby:  29.6.2021 10:00
Konec dražby:  29.6.2021 10:30
Dražební jistota:  12 000 Kč
Bankovní účet dražebníka:  233334941/0600
Specifický symbol:  RČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: drazby@credoreal.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

O nemovitosti

ELEKTRONICKÁ DRAŽBA POZEMKŮ V OBCI RATÍŠKOVICE


Jedná se o celek pěti různých druhů pozemků, které vedou za sebou v klidné části obce Ratíškovice, severozápadně směrem na obec Dubňany.

 

Parcely vedou za sebou v jedné řade a mají parcelní čísla: 2605/104, 2609/36, 2612/36, 2616/27 a 2617/105, katastrální území Ratíškovice. První parcela č. 2605/104 je v katastru nemovitostí zapsána jako ovocný sad a má rozlohu 970 m2. Druhá parcela č. 2609/36 je zapsána jako orná půda s hodnotou bonity 02310 a má rozlohu 1.343 m2. Třetí parcela č. 2612/36 je zapsána jako ostatní plocha o rozloze 30 m2. Čtvrtá parcela č. 2616/27 je zapsána jako lesní pozemek a má rozlohu 80 m2. Poslední, pátá parcela č. 2617/105, která je zapsána jako orná půda s hodnotou bonity taktéž 02310, má rozlohu 1.658 m2.

 

Velkou výhodou nabízených parcel je jejich blízké umístnění, tedy navazování všech parcel za sebou.

 

Ratíškovice patří k jedné z mnoha nepočetnějších obcí v České republice. Obec má přibližně 4.000 obyvatel. V obci můžeme nalézt veškerou občanskou vybavenost, od radnice, přes dům pro seniory, základní školu, restaurace, ubytovny a jiné. Velkou výhodou pro milovníky dobrého vína je, že se tyto pozemky nacházejí ve vinařské oblasti.

 

 

Celková plocha pozemků je 4.081 m2.

 

 

Dokumenty

Katastrální mapa
Orto mapa
List vlastnictví
Fotodokumentace
Odborné vyjádření k nemovitosti
Dražební vyhláška

Adresa

Ratíškovice

Copyright © 2021,